Disclaimer

Algemeen
Bamba Creatief is nu gesloten .verleent u hierbij toegang tot www.bamba.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Bamba behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Bamba spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bamba.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Bamba oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Bamba zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Wanneer u een bestelling plaatst bij BAMBA, gaat u akkoord met onze leveringsvoorwaarden. BAMBA is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk te stellen voor het bank/giroverkeer. In alle gevallen waarin een bestelling is geplaatst en geleverd, is de klant tot volledige betaling verplicht. Alle eventuele kosten die hier ten gevolge van ontstaan, worden op de klant verhaald. Speciaal voor de klant bestelde artikelen is niet mogelijk.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bamba en haar gebruikers. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.